قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

هیس....
سکوت کن
اینجا قلب ها سخن میگویند
وارد شدی به قصرخیال
اینجا قصر من و قصر تمام کسانیست که زمینی نیستند
گاهی از درون قصر برایت میگویم
از اهالیش
از دوستی ها و پیمان ها و
حرف هایش
گاه نیز از زمین برایت خبر میاورم
گاه از ستاره ها سخن میگویم
گاه از درختان!
اینجا همه چیز حرف دارد
اینجا قصریست به وسعت آسمان
برای همه ی کسانی که
میخواهند از زمین فاصله بگیرند
برای همه ی کسانی که
میخواهند قلبشان برای خدا باشد
اینجا قصر خیال
و من شاهزاده ی شب
به احترام قلب خودت
بپا خـــیز!

جسم و روح

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است


 وقتی خدا لبخند زد


        گل ها شکفتند

          اشک های کودک قطع شد

                    خورشید وماه دوست شدند

                                     آسمان عاشق شد


  وقتی خدا لبخند زد

                  باران بارید

                    رنگین کمان خندید

                       سجاده ها سبز شدند

                          و خانه ها عطر بهشت دادند

  وقتی خدا لبخند زد

      قلب ها لبریز از محبت شدند

                            و نفرت فرار کرد

                               دل ها آشوب شد

                                   و نفس ها رایحه گل داد

  وقتی خدا لبخند زد

            گره ها باز شدند

                    و دست ها گرم

                       همه جا یکرنگ شد

                         و با اقیانوس هم خانه شدیم

 وقتی خدا لبخند زد

        پرنده ها بی قفس شدند

              و نگاه ها رو به آسمان شد

                   قاصدک ها خبرهای خوش آوردند

                      و کلاغ ها به خانه هایشان رسیدند


    وقتی خدا لبخند زد

       فرشتگان خواندند آواز یکتایی را

                  و شیطان سجده کرد به آدم

  

        وقتی خدا لبخند زد،
  دنیا درخشید...!

               


 

* خدایا میشه همیشه بخندی؟

 

  • شاهزاده شب


  آرزو دارم

           یک روز 

              فقط برای یک روز

  همه ی دیوارهای شهر را به من قرض بدهند،
با یک عالمه قوطی رنگ های سبز و آبی، قرمز و نارنجی!
  رنگ هایی که هم نشان غروب را دارند هم آسمان،
رنگ های خورشید و ماه و رنگین کمان!
  آنوقت همه ی مردم شهر را جمع کنم و بگویم با دستانشان مهری به دیوار بزنند،
فکرکن!  شهری با دیوارهای رنگی ، دیوارهایی که دست مردمانش حک شده،دست هایی که منحصربفرد است و انگشتانی که نظیرندارند،  هر دست یک خاطرست، یک زیستن! دیوارهایی که بوی مردمانش را دارد  ، دیوارهایی که حافظ خاطرات مردم است،  مهم نیست دست ها متعلق به کیست،  همه با هم شهر را رنگ میکنیم،این شهر جای زندگیست  
 
  میبینی...!

  حتی دیوارها هم از این لباس خوشحالند :)


  • شاهزاده شب

.::AvA::.