قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

هیس....
سکوت کن
اینجا قلب ها سخن میگویند
وارد شدی به قصرخیال
اینجا قصر من و قصر تمام کسانیست که زمینی نیستند
گاهی از درون قصر برایت میگویم
از اهالیش
از دوستی ها و پیمان ها و
حرف هایش
گاه نیز از زمین برایت خبر میاورم
گاه از ستاره ها سخن میگویم
گاه از درختان!
اینجا همه چیز حرف دارد
اینجا قصریست به وسعت آسمان
برای همه ی کسانی که
میخواهند از زمین فاصله بگیرند
برای همه ی کسانی که
میخواهند قلبشان برای خدا باشد
اینجا قصر خیال
و من شاهزاده ی شب
به احترام قلب خودت
بپا خـــیز!

جسم و روح

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

چشمان تو آیینه ی خداوند است! 
عکس خداوند در چشمان تو نهفته است
تک تک اجزای جهان در چشمان تو منعکس می شود
و خدا هر روز منتظر بیدارشدنت است
تا تصویرش را در چشمانت ببیند
خدا در یکایک پدیده های پیرامونت است...
هرچیزی تجلی خداست..
چشمان تو
      حامل قامت خداست
   چشمان تو
                  کعبه است
                           مواظبش باش


  *و ما از رگ گردن به تو نزدیک تریم...
 *آن بالا چیزی نیست.کجا را نگاه میکنی؟ خدا در درون توست!
 * خدایی ببین!
*چشم هایی را میشناسم که حتی عطرخدا را هم دارند...
  • شاهزاده شب
کی گفته دیدنی نیست؟
خدا موج می زند
در هــــر نفسی که فرو میدهی، در هــــــــــــر تپشی که قلبت میزند، در هــــــــــر اشکی که جاری می شود ،در هـــــــــــــــــــر لبخندی که جریان می یابد. و خدا موج میزند در صدای کودکانی که شنیده می شوند در گام هایی که برداشته می شود. حتی در نمازهایی که خوانده نمی شود    
 
    
 

و خدا موج میزند
 پشت گل های حیاط
روی دیوار گلی یک روستا
 بین دریاها
 در میان خشکی و آب و هوا...
و خدا موج میزند
 بین دل های قشنگ خاکی...


 *خدا، احساس است...!
*خدا هست، واقعی تر از هرچه میبینی!
*خدا دیدنی تر از همه ی دیدنی هاست...!
* و باز هم خدا...
 *راستی تو خدا را چند بار دیده ای؟
* یکی رو میشناسم از خدا عکس میگیره!
  • شاهزاده شب
صدای باد را گوش کن وقتی در میان شاخه های درختان می رقصد و درختان حرفهایشان را به دست "او" می سپارند  تا برساند به تمام کسانی که می شنوند! نجوای آب را گوش کن وقتی از لابه لای سنگ ها عبور میکند و برایت از اعماق سخن می گوید. استواری کوه  را ببین!! که چه با شهامت ایستاده است . سکوت ماه را دریاب وقتی هر شب به امید درک تو، نگاهت می کند. و ستاره ها! خنده های تلخشان معناها دارد...شیطنت هایشان از روی دانایی است...      
       
 
 
 
 

گوش کن....
بشنو ببین جهان چه حرف ها دارد
 تو تنها نیستی این همه سخن!
این همه روح پاک طبیعت!


*این ها شعار نیست.... تخیل نیست.... رویا نیست.... واقعی تر از همه ی روزمرگی هایت است این ها دل نمیشکنند .... بیا یکبار هم شده اعتماد کن به طبیعت! می شود از همه شان آموخت بیشتر از آنچه در درس های زمین آموختیه ایم!

*سبح لله ما فی السماوات و الأرض....
  • شاهزاده شب

.::AvA::.