قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود

قصر خیال

هیس....
سکوت کن
اینجا قلب ها سخن میگویند
وارد شدی به قصرخیال
اینجا قصر من و قصر تمام کسانیست که زمینی نیستند
گاهی از درون قصر برایت میگویم
از اهالیش
از دوستی ها و پیمان ها و
حرف هایش
گاه نیز از زمین برایت خبر میاورم
گاه از ستاره ها سخن میگویم
گاه از درختان!
اینجا همه چیز حرف دارد
اینجا قصریست به وسعت آسمان
برای همه ی کسانی که
میخواهند از زمین فاصله بگیرند
برای همه ی کسانی که
میخواهند قلبشان برای خدا باشد
اینجا قصر خیال
و من شاهزاده ی شب
به احترام قلب خودت
بپا خـــیز!

جسم و روح
خزانه
همین الان که تو این رو میخوانی هزاران انسان  قدم به این جهان میذارن.... درهمه جا و درهرنوع خانواده ای بزرگ میشن درس میخونن کارمیکنن و شاید هم برعکس بجای پیشرفت عقب میرن و گاهی هم از زندگی می نالن.... اما کمترکسی دنبال جواب این سواله  چرا من متولد شدم؟ تک تک انسان ها دلیلی برای آفرینش خود دارن و زندگی یعنی یافتن این دلیل هیچوقت از زندگی شکایت نکن تو برای دلیل بزرگی آفریده شده ای فقط چشمانت رو بازکن و نشانه ها رو بخون بیا از امروز شروع کن خدا منتظره تا باورش کنی اونوقت راهو بهت نشون خواهد داد و بعد خواهی فهمید چقدر ازخود واقعیت دور بودی..... بشتاب.........زمان رو از دست نده
  • شاهزاده شب
قول میدم باشم تا بیایی! اینجا به من تعلق نداره اینجا خونه ی توست! مگه نه؟؟؟
  • شاهزاده شب
اینجا خونه ی توء هر وقت بیایی خوش اومدی!
  • شاهزاده شب
اینجا خونه ی من نیست منتظر می مونم خودش بیاد...
  • شاهزاده شب

.::AvA::.